Banoraja dan Ala Ayuning Patemon (Balai Bahasa Prov.Bali)

Saking Wikisource
Cebur nuju navigasi Cebur nuju parerehan
Banoraja dan Ala Ayuning Patemon (id); Banoraja dan Ala Ayuning Patemon (ban); Banoraja dan Ala Ayuning Patemon (en) manuskrip lontar di Bali (id); manuskrip lontar ring Bali (ban); Balinese palm-leaf manuscript (en)
Banoraja dan Ala Ayuning Patemon 
manuskrip lontar ring Bali
Inggih punikaLontar
Soroh
  • Pakerthan
Genah Balai Bahasa Bali, Penatih, Dénpasar Timur, Kota Dénpasar, Bali, Indonésia
Nganggén basa
  • Basa Kawi
Klasifikasi Gedong Kirtya
  • Agama
Linggah
  • 3,4 cm
Lantang
  • 47,8 cm
Akéh lempir
  • 13
Pangawasan otoritas

Deskripsi[uah]

Lontar Banoraja dan Ala Ayuning Patemon niki silih tunggil koleksi Balai Bahasa Provinsi Bali sane kapupulang sareng program WikiLontar 2021 sane sampun puput. WikiLontar inggih punika program katalogisasi digital lontar sane kakaryanin Komunitas Wikimedia Denpasar ring sasih Januari - April 2021. Ring Balai Bahasa puniki wenten 142 cakep lontar saking makudang-kudang soroh.

Naskah[uah]

Banoraja dan Ala Ayuning Patemon

[ 1 ][depan]
//0//nyanpanugrahahyaŋbhaṭāririŋsaŋratubanoraja,tatakramanihanitaḥgumi,haywasaŋratudoḥrisaŋhyaŋhajisastra,mwaḥriparamantripuṅgawanira,prajñan·riṅaji,dhaŕmma
sadhudadipaṅĕmitgumi,haywasaŋratuwamanariŋsaŋwiku,haywasaŋratumracedawaṅśasaŋbrahmaṇa,muñcihnasayaktikunakunamandiṭānin·,haywasaŋratuṅupawadawaṅśansaŋhinaṅgĕḥ
brahmana,haywasaŋwikuriŋnagarakrama,hañumbuŋñumbuŋkaprawirankaprajñahan·kawaṅśanpuruṣabrahmana,hilahilakajaŕnya,kajatyaniŋbrahmānawaṅśa,saṅkayankinakin·,
ṅawikonin·,prajñan·riŋhaji,brahmanatmin·waṅśasira,wnaŋsaŋratuhamintatoyarawup·riŋbrahmanaᵒika,mwaḥtatakmamaniratupagĕḥmayaśadhaŕmma,yanhanabrahma
[belakang]
dhadharinya,saŋsupini,wikunyabhagawanilaruci,dewanyabhaṭāraśiwa,wawalenyalwaŋ,tiŕtthanyasañjiwani,tiŕtthaniŋśwaṣṭā,tiŕtthapawitra.tiŕtthanipranawa,sā
ñjiwani,ṅa,//0//kunaŋyanhanāhatmāniŋmati,tanpinahayu,deniŋpañcahatmāᵒiki,manhĕŕsirasaŋpiṭāra,humaṅguḥhakĕnpañcagatisaṅsara,kalabwi
kawaḥsoŕ,ṅarankawaḥbudhdaᵒik·,salawasnya,tanangāsĕŋṅkĕŕnya,hapanhikāpanlasiŋkawaḥriŋsoŕ.mwaḥhanakawaḥhaguŋ,gnaḥnyariluhuŕ,karakaniŋhatmā
salaḥlaku,salaḥhulaḥsasariŋbratatapā,ᵒilinyahanrusriŋsoŕ,mariŋpañcaweci,hanrusmariŋbhudhdabuk·,ᵒikāmaṅdadikĕndasāŕkawaḥ,tlas·,//0